Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego PROGRES – Narzędzia Profesjonalne

dostępnego pod adresem www.sklep.progres-narzedzia.pl

 

I. Informacje ogólne

 

Właściciel sklepu internetowego PROGRES – Narzędzia Profesjonalne:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROGRES

Maciej Szewczykowski

ul. Poznańska 275a

88-100 Inowrocław

NIP: 556-101-14-17

REGON: 091263591

 

Rachunek bankowy: BZ WBK SA 18 1090 1069 0000 0001 0150 4080

 

Tel. kontaktowy :   +48 52 35-37-200    poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto – zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Na wszystkie towary zamówione w sklepie internetowym wystawiany jest dowód zakupu – obligatoryjnie paragon lub faktura VAT. Na życzenie Klienta dowód dostawy jest dołączony do przesyłki.
 3. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

II. Warunki zamawiania i sprzedaży

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego PROGRES – Narzędzia Profesjonalne lub poprzez e-mail wysłany na adres biuro@progres-narzedzia.pl
 2. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania niezbędnych danych adresowych umożliwiających dostarczenie przesyłki.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie sklepu.
 4. Sklep udostępnia możliwość rejestracji Klientów. Rejestracja Klienta jest dobrowolna. Dane otrzymane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko na potrzeby firmy PHU PROGRES związane z realizacją zamówienia. Dane nie są udostępniane osobom trzecim niezwiązanym z realizacją zamówienia oraz dostarczenia przesyłki.

 

III. Dostawa i płatności

 

Płatności: możliwe są poniższe formy płatności:

 1. Odbiór osobisty – zapłata dokonywana jest w gotówce przed odbiorem towaru w siedzibie sprzedającego: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 275a. Zalecamy kontakt telefoniczny przed odbiorem towaru.
 2. Płatne „za pobraniem” – zapłata realizowana jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 3. Przelewem – płatność na rachunek Santander Bank Polska SA 18 1090 1069 0000 0001 0150 4080 – wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku.
 4. Klient który wybrał opcję zapłaty przelewem zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z obsługą sklepu.

 

Możliwe formy dostawy:

 

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze sprzedającym. Kupujący obciążony jest kosztami dostawy zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych sklepu. Wysokość kosztu dostawy podawana jest każdorazowo przy zakupie wybranego towaru.
 2. Dostawy realizowane są na terytorium RP.
 3. Dostawa towaru realizowana jest w terminie zgodnym z informacją podaną na stronach sklepu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Towary dostępne w magazynie sprzedającego dostarczane są w terminie 2 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach np. braku towaru w magazynie producenta lub innych przyczyn niezależnych od sprzedającego termin dostawy może ulec zmianie w stosunku do terminu deklarowanego na stronach sklepu.

 

IV. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy zgłosić taki zamiar kontaktując się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@progres-narzedzia.pl oraz przesyłając oświadczenie zgodne z wzorem dostępnym na stronie sklepu.
 3. Na Kupującym spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do momentu dostarczenia do siedziby sprzedawcy. Sprzedający może dokonać kontroli towaru pod względem braku uszkodzeń, śladów użytkowania, kompletności towaru oraz opakowania. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary w pełni sprawne, kompletne, bez oznak użytkowania i dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną dokumentacją jak instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, itp.
 4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Kupujący, nie podlegają one zwrotowi.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone w przypadku:

-       umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-       umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-       umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do użycia;

-       umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-       umowy o dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-       umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

 1. Formularz do pobrania - Formularz Odstąpienia od Umowy

 

-       Adresat: PHU PROGRES Maciej Szewczykowski, ul. Poznańska 275a , 88-100 Inowrocław tel. 52 35-37-200

-       Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*)

-       Data zawarcia umowy(*)

-       Imię i nazwisko Konsumenta(*)

-       Adres Konsumenta(*)

-       Podpis Konsumenta(*) - tylko w formularzy przesłanym w wersji papierowej

-       Data

-       (*) niepotrzebne skreślić.

 

V. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące towarów
 2. PHU PROGRES jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakrsie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz 556[1] Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres: PHU PROGRES, ul. Poznańska 275a, 88-100 Inowrocław lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@progres-narzedzia.pl. Firma PHU PROGRES zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe , do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sprzedawca PHU PROGRES nie jest producentem towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za towar może ponosić producent na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument przewiduje taką możliwość, Klient może zgłosić swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do producenta lub do autoryzowanego serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 5. Kupujący przesyłając produkt do reklamacji zobowiązany jest do jego odpowiedniego przygotowania tj. umożliwienia rozpatrzenia reklamacji/jego oględzin. Produkt nie może być brudny, zabłocony, niekompletny. W przypadku braku możliwości dokonania oględzin produkt zostanie odesłany do Kupującego bez rozpatrzenia reklamacji.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na czytelnie wypełnionym formularzu.
 7. Formularz reklamacyjny do pobrania: Formularz Reklamacyjny
 8. W sytuacjach spornych Konsument może skorzystać z przedsądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. PHU PROGRES podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PHU PROGRES o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres PHU PROGRES, ul. Poznańska 275a , 88-100 Inowrocław, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@progres-narzedzia lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. PHU PROGRES jako właściciel sklepu PROGRES – Narzędzia Profesjonalne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PHU PROGRES danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy PHU PROGRES a Klientem , który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU PROGRES a Klientem , który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PHU PROGRES.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl